Økologiske pattegrise

 

 

Grisene går på græsmark og har et vandhul til rådighed, som de kan boltre sig i.  For netop at tilgodese dyrevelfærden, går grisene ude hele året. De bor og sover i grisehytter med halmbund, så de hele tiden har et tørt leje.  

Formålet er at producere gode, økologiske slagtegrillgrise af høj kvalitet. Grisene er 100% penicillinfrie. Grisene er af Dansk Landrace, krydset med Duroc. Hangrisene har vi valgt ikke at kastrere, da vi mener det går ud over dyrevelfærden og vi har erfaret, at tilvæksten er væsentlig højere.

Grisene bliver slagtet inden de er 9 måneder gamle, hvilket gør at evt. ornelugt er minimeret væsentligt. Grisene bliver slagtet lokalt.  

De bliver fodret med kløvergræs, økologiske grøntsager fra Søris og bliver tildelt kraftfoder ad libitum.